background

ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ | ਕਰਨ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ

“ ਆਦਮੀ ਵਚਨਬੱਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ: ਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਦਮੀ ਪਾਪ ਕਰਨਗੇ?”

ਤੁਹਾਨੂੰਅਕਸਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਰਦ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਇਹ ਵੱਧ-ਡਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸਮਝ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੈ. ਮਹਿਲਾ ਅਕਸਰ ਨਿੱਜੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀ ਹੈ.

ਵਚਨਬੱਧਤਾਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਅਤੀਤ ਦੇ ਕੌੜੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ womenਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ. ਹਾਲ ਹੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ hokum ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਨੂੰ ਛੱਡ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਨਿਕਾਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ.Dating Prospect jessie7705
Dating Prospect joe
Dating Prospect kayo
Dating Prospect gymrat123
Dating Prospect vocalist72
Dating Prospect bularose
Dating Prospect medusssa27
Dating Prospect greatestgift
Dating Prospect shatan
Dating Prospect just4u1809
Dating Prospect danika
Dating Prospect scarlet
Dating Prospect aussieboy
Dating Prospect melston
Dating Prospect geaz
Dating Prospect kry5741


Mengapa Pria tidak bias berkomitmen:Memahami ketakutan pria akan berkomitmen

ਵਚਨਬੱਧਤਾਕਈ ਵਾਰ ਮੇਨਫੋਕ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਬੋਝ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਥਾਈਸਿਸਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ. ਅਕਾਪਕਾਲੀ ਲੋਕ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 'ਤੇ ਤੁੱਰ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ womanਰਤ ਦੀ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਪਿੰਨ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਦੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀ ਕਲਪਨਾ. ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਉਂਗਲੀ 'ਤੇ ਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪਿੰਨ ਕਰਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਮਰਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਦੇ ਹਨ.

ਬਹਾਨਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਦਮੀ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ womenਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਸਮਾਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਜ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫੜਨ ਜਾਣ ਲਈ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜੇ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨਾਮੀ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਲਈ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.

Ifyourਨਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਚੋਣ ਦਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਾਰੀਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾਂ ਲਈ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ' ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਇਕ ਵਧੀਆ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਡਰਾਈਵ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚ ਜ ਵਾਧੂ ਕਰਨ ਲਈ predisposed ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਹੋਰ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਜਦਕਿ.Dating Prospect beachykd74
Dating Prospect peace
Dating Prospect jimgoble
Dating Prospect jono
Dating Prospect muslim
Dating Prospect ktotarangi12
Dating Prospect ferric72
Dating Prospect cattfara
Dating Prospect janee
Dating Prospect baby
Dating Prospect yesyesyes222
Dating Prospect lizjohn
Dating Prospect tnixon302
Dating Prospect jessicakelly
Dating Prospect alicialane
Dating Prospect franciscabackground

ਤੁਰਕੀ ਡੇਟਿੰਗ

ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆਨਲਾਈਨ ਡੇਟਿੰਗ ਸਾਈਟ. ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਹੌਟ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਿਚ ਬ੍ਰਾ. ਜ਼ ਕਰੋ. ਪਿਆਰ, ਰੋਮਾਂਸ ਅਤੇ ਤਾਰੀਖਾਂ ਲਈ 1000 ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਕ ਸਿੰਗਲ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਤੁਰਕੀ ਵਿੱਚ 100% ਮੁਫਤ ਡੇਟਿੰਗ

background

ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਟਿੰਗ

ਅਮਰੀਕੀ ਡੇਟਿੰਗ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪੂਰਣ ਸਾਥੀ ਲੱਭੋ - 100% ਮੁਫ਼ਤ!

background

ਸਕੈਂਡੀਨੇਵੀਅਨ ਡੇਟਿੰਗ

ਨੰਬਰ 1 ਮੁਫਤ ਸਕੈਂਡੇਨੇਵੀਅਨ ਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਾਈਟ. ਪਿਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਦੋਸਤੀ, romance & ਹੋਰ...


ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਡਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ | ਕਰਨ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ
ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਡਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਿਆਰੀ ਤੱਕ ਕੌੜਾ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਲੈ & ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਘੱਟ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ
ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ - ਜਦ ਪੁਰਸ਼ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ
ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ: ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਮਦਦ ਕਰਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਭਰਮਾਉਣ, ਜਨਮਦਿਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਆਰਾਮਦਾਇਕ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ
ਸ਼ੂਗਰ ਡੈਡੀ Onlineਨਲਾਈਨ ਲੱਭਣਾ | ਪੈਸਾ, ਪੈਸਾ, ਪੈਸਾ | ਡੇਟਿੰਗ ਵੈਲਥ
ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸ਼ੂਗਰ ਡੈਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜ ਕਰੋ. ਸਾਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ & ਸਫਲ ਸਦੱਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ...